zenogloszenia
W paczce znajdują się szablony do zamieszczania ogłoszeń w różnych katalogach ogłoszeniowych. Szablony podzielone są na szablony stron polskich oraz polonijnych stron z UK w przyszłości planowane jest dodanie innych krajów.

W edycji projektu mamy do wyboru pole Tryb postowania automat bądź ręczne zatwierdzanie wpisów. W przypadku automatu wszystkie dane będą wypełniane i wysyłane automatycznie bez możliwości ich korekcji, w przypadku trybu ręcznego dane będą wypełniane automatycznie, ale szablony będą dawały użytkownikowi możliwość ich korekcji(zmiana kategorii, zmiana treści ogłoszenia) przed wysłaniem.

Na chwilę obecną jest ponad 130 szablonów do portali ogłoszeniowych.

Aby uruchomić ZenOgłoszenia wymagany jest program Zennoposter

Główne cechy:

  • tytuły, opisy i inne dane można dowolnie spinować przy pomocy zagnieżdżonych {|}
  • można dodawać nawet kilka obrazków do danej oferty
  • tryb pracy: automatyczny lub ręczne zatwierdzanie wpisów (zalecane)
  • zdobywa linki pozycjonerskie na portalach ogłoszeniowych
  • wybór regionu/miasta
  • możliwość dotarcia z ogłoszeniem do wielu odbiorców

Cena: 220 PLN netto

TOP